Terjemahan al-Quran Saudara Baru : Bab 111 – Pintalan Sabut


111 PINTALAN SABUT

01 Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti binasa.

02 Sehinggakan hartanya tidak dapat menolongnya dan apa sahaja yang dia usahakan juga menyebabkannya rugi.

03 Dia akan dibakar api yang marak menjulang yang kelihatan seperti lidah.

04 Dan isterinya turut dibakar kerana menjadi pembawa kayu api iaitu dia menjadi penyebar fitnah.

05 Di lehernya nanti tergantung tali daripada pintalan sabut api neraka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: